fbpx
štvrtok, 28. januára 2021

Podmienky súťaží

Podmienky súťaží

Podmienky súťaže TakUrčitee kvíz Bez stresu

Usporiadateľom a organizátorom súťaže, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky je spoločnosť TakUrčite, s.r.o., so sídlom Vinohradská 54, 931 01 Šamorín, IČO: 47 384 158, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  vložka č. 91609/B (ďalej ako "Usporiadateľ"). Usporiadateľ je prevádzkovateľom alebo správcom webových sídiel a online služieb, prostredníctvom ktorých vyhlasuje Súťaže (ďalej ako "Médium" alebo "Médiá"). Usporiadateľ zverejnil dňa 31.3.2020 Súťaž TakUrčitee kvíz bez stresu (ďalej len "Súťaž"), ktorej špecifikácia je nasledovná: V období od 31.3. do 13.4. uverejní na webovom sídle https://www.takurcitee.sk postupne tri kolá športového kvízu...