fbpx
utorok, 19. januára 2021
Kris Versteeg
Foto: SITA/Martin Havran
Hokej

Sága rodu Versteegovcov: Je koňéc

“Uš si nič dávno nenapísav” hovorí mi kamarád na tribúne A v prestávke jenného z posleňňích trápení na nitránskom lade.

Prisámveru, táto sezóna je pre modrobílych skór psychotestom, skúškou a Šaolinom jak vydržať a ňé potešením. Strébelný drez minulej sezóny a spoménky na titul pár sezón naspák sa faktorom, pre kerý sa stále verí, že ďalšom zápase sa to zlomí.

Zámorská hvízda Kris Versteeg odehrav ke koncu roka dva zápase, potom sa dochrámav na švajčárskom pohári a aj nádej, že sa uzdraví, vráti a vyhrá nám titul jak slúbev, bolo to čo nás držalo a odvrátilo modrobílé harakiri. Aj sa vrátev, pri hanebnej domácej prehre 1:6 z Miškolcom kukav za plepsisklom a neverev vlasným očám.

V Budapešti nastúpev polla vlasných slov nedoléčený, aj s tým, ešte že nevedev korčuluvať dozadu a naprék tomu si pripísav dva body a radosť z gólu, keť už dvíhav ruky mu prekazev Búdaň bránke…

Je koňéc!

Je pondelek a Citrón avizuje, že je taká možnosť, žeby sa táto sezóna nedohrala. Po mrchaspráve že končí Nemecká liga a Ebelka, uzatváram stávku s kamarádom, že mi jak národ holubičí končíme isto do štvrtka pólnoci. Vyhrav som! 🙁 Jedna z výhér, kerá neteší.

Nitránskýma hokejovýma internetma a napréč celým hokejovým slovenskom sa nese vlna rozhorčeňá, vymúdrelých, aj rozumných názorov (jak aj telovýchovný veduci písav), keré ale nič nezmeňá.

Dóvod je jediný #Korona – žádne pivo, žádná nová mena, ale “mrchanemoc”, kerá nám došla sem a začína si hlavne v Talánsku robiť čo ste…

Čo na záver?

Keby som mav naicť volačo, čo nás potešilo a aj zarmútilo zhrňem to do pár bodov:

  • Potešilo to, že ostav Kofola (Blacky) aj na tútok sezónu, aj keť teda pár ráz možno neréšev veci s chlannou hlavou a chýbav keť nemav.
  • Potešev hlavne príchod Krisa V. kerý si u nás zahrav z bratom Mitchom aspom tri zápase. Ináč poďakuvav som mu za nás šeckých a on mi to osrdéčkuvav a poďakuvav nám za vrelé prijaťé
Instagram
  • Zarmútilo nás a asi aj jeho, že neodohrav čo stev, mňa osobne aj to, že zme ho nemohli vyprevadiť do hokejového dóchodku chorálom a atmoškou za kerou téš došóv.
  • Potešila výhra na Slovaňe! (Aj z víťazným tancom mójho brata po zápase) Bola to paráda!
  • Potešila nášteva na prvom zápase na Slovane, de zme urobili výjazd kerý sa zarev hlboko do ladu štadióna krasokorčulára
  • Potešev návrat Sama Bučeka, kerý s Kollárom vytvorev vcelku fajn úderku
  • Zarmútila nás márná snaha nájsť dobrého trénera
  • Zarmútev nás fakt, že tomtok ročníku zme mali bráne samé dvojky (adaj uš nájdeme volákú jennotku po rokoch)

Eeee, čo nás ešte potešilo? Nekukajte jak puci Nitrančani, pomóžte mi komentom pot článek! 🙂

Každom prípade my pot hradom Pribinu a isto aj šecci, čo lúbá hokej veríme, že nám nezrušá Majstrovstvá sveta a téš veríme krajšé zajtrajšky!

PS

Očúvaj ma sem Korona! Ty nevíš do zme my? Povec nám čo si ty?! Vydržíme tak, jak sme vydržali na nitránských tribunách aj keť bolo zle a urobíme šecko preto, aby zme ťa dali dole!