fbpx
streda, 27. januára 2021
Slovensko Kanada
SITA
Hokej

Slovensky čardaš /Kanada/

Smutno doji babka kravu
Puščel junak včera ščavu

Dumali ver sme naisce
Strešeme z javora lisce

Posmutnel šak Feri Maňa
I Valabik Merčjak Staňa

Mocne javorovo kone
Reinart, Turis, Jost i Stone

V Nešvile un furt je v kurze
Dvojmetrovy Darnel Nurse

Cez obranu še prepľanta
Zos Detroidu Anton Manta

Daľsi redwing vpred še ruci
Maňo, znaš, to Tyl Bertuci

Neplač už nad horku stratu
Znaš keľo beru vyplatu?

Skakal vtaček bľach na dachu
Nasypal nam Javor hrachu

Nad Tatru še aľe bľiska
Kriči macer, tato, Kiska

Hromy dzivo tutag biju
Zlamac Nemcu treba šiju!