fbpx
nedeľa, 17. januára 2021
Foto SITA
Ostatné

Pomôžte mapovať dopady koronavírusu a vyplňte dotazník UčPS

Naši známi z občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) nás oslovili s prosbou o spropagovanie dôležitého dotazníka. Ten monitoruje vážnosť celkovej situácie spôsobenej v súvislosti so šírením pandémie COVID-19, a to i na slovenský šport.

Prosím, pomôžme im.

Fyzické aj právnické osoby

Zákazy zlikvidovali aktuálne všetok šport, ani my nemáme o ničom aktuálnom čo písať. To je ale najmenej, športovci, tréneri, kluby sú na tom horšie. Viaceré športy v sezóne 2019/20 došportovali, iné čakajú na definitívu, alebo alternatívu. Na štadióny sa tak skoro ako fanúšikovia ani nepozrieme, stále je a bude zakázané organizovať verejné športové podujatia a prevádzkovať športové zariadenia. Aj trénovať sa smie len v domácich podmienkach, každý samostatne. Korona nepustí.

Páni a dámy z UčPS preto mapujú dopad mimoriadnych opatrení v súvislosti s korona vírusom pomocou dvoch dotazníkov.

Prvý je pre FYZICKÉ osoby ako sú športovci či športoví odborníci.

Druhý pre PRÁVNICKÉ osoby – športové organizácie ako sú kluby či zväzy.

Získané informácie im poslúžia ako podklad pre hľadanie účinných nástrojov pre zlepšenie situácie v športe. UčPS prosí o vyplnenie dotazníka podľa Vašej činnosti, ktorú v športe robíte a pozície, ktorú v športe zastávate ideálne do STREDY – 8. apríla 2020 do 24:00 hod.