fbpx
nedeľa, 24. januára 2021

archiveSúťaže

Laco Nagy
Hokej

Narodeninová súťaž: TakUrčitee kvíz bez stresu o ceny

Prvý apríl je zvláštny dátum. Ľudia si zvyknú robiť žarty. Určite ste aj vy niekoho aspoň raz v živote nachytali. Pre nás v Takurčitee je dnešný deň mimoriadny z iného dôvodu. Narodeniny Dnes má Prvý neobjektívny športový portál presne sedem rokov! Sedem rokov, počas ktorých si pisálkovia zo všetkých kútov...
Podmienky súťaží

Podmienky súťaže TakUrčitee kvíz Bez stresu

Usporiadateľom a organizátorom súťaže, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky je spoločnosť TakUrčite, s.r.o., so sídlom Vinohradská 54, 931 01 Šamorín, IČO: 47 384 158, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  vložka č. 91609/B (ďalej ako "Usporiadateľ"). Usporiadateľ je prevádzkovateľom alebo správcom webových sídiel a online služieb, prostredníctvom ktorých vyhlasuje Súťaže (ďalej ako "Médium" alebo "Médiá"). Usporiadateľ zverejnil dňa 31.3.2020 Súťaž TakUrčitee kvíz bez stresu (ďalej len "Súťaž"), ktorej špecifikácia je nasledovná: V období od 31.3. do 13.4. uverejní na webovom sídle https://www.takurcitee.sk postupne tri kolá športového kvízu...
GDPR

Všeobecné podmienky súťaží organizovaných TakUrčite, s.r.o.

1. Usporiadateľ a pravidlá a podmienky súťaží Usporiadateľom a organizátorom súťaží, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky a pravidlá súťaží, (ďalej ako "Súťaž" alebo "Súťaže") je spoločnosť TakUrčite, s.r.o., so sídlom Vinohradská 54, 931 01 Šamorín, IČO: 47 384 158, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  vložka č. 91609/B (ďalej ako "Usporiadateľ"). Usporiadateľ je prevádzkovateľom alebo správcom webových sídiel a online služieb, prostredníctvom ktorých vyhlasuje Súťaže (ďalej ako "Médium" alebo "Médiá"). Usporiadateľ v príslušnom Médiu zverejní (i) predmet Súťaže, (ii) dobu konania súťaže, (iii) ceny alebo výhry, ich počet (vrátane počtu Výhercov) a ich...