Interisti. (photo: SITA/Brano Bibel)

Košíková liga – Vyrovnané čelo

Jaroslav Bjalončík

Špeciál spod slovenských košíkov prináša prehľad hneď troch súťažných kôl.